Rychlý kontakt :
Bajkalská 19/1534
Praha 10 - Vršovice
msbajkalska@seznam.cz
tel. 272 741 003

Aktuality


18.06.2018

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Oznámení zákonným zástupcům: Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena ve výši 1050,- Kč/ měsíčně. Úplatu za vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, navštěvující předškolní zařízení poslední rok před docházkou do ZŠ (tj. období, kdy dítě dovrší od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 6 let věku) a dětí s odkladem školní docházky.


08.06.2018

Zápis 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Dokument ke stažení
Informativní schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat 28.6.2018 od 16:00 hodin.


24.05.2018

Upozornění na provádění výkopu

Upozorňujeme rodiče na výskyt a pohyb pracovních strojů v areálu mateřské školy v pondělí 28.5.2018 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí teplovodu vedoucího přes naši zahradu. Dbejte zvýšené opatrnosti!


18.05.2018

Ukončení školního roku

Poslední den školky je 29.6.2018, opět se sejdeme v pondělí 3.9.2018.


18.05.2018

Síma peče sladkosti

Závěr školního roku si osladíme se Símou (simapecesladkosti.cz). V pondělí 25.6.2018 dopoledne dorazí k nám do školky a společně s dětmi formou dílniček připraví marcipánové a čokoládové sladkosti.


18.05.2018

Loučení s předškoláky 2018

Čtvrtek 14.6.2018 bude patřit našim předškolákům. Dopoledne nám předvedou své aktovky při "promenádě s aktovkou" a odpoledne je pro všechny děti a jejich blízké připraven na školní zahradě program s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou spojený s pasováním předškoláků na školáky. Duhový tandem (organizace zaštiťující čtení prarodičů dětem v MŠ) si pro děti připravil malování na obličej a paní kuchařky malé pohoštění. Těšíme se na vás!


18.05.2018

Výstava prací dětí z keramického kroužku

Zveme všechny na tradiční výstavu prací dětí z keramického kroužku ve středu 13.6.2018 od 15:00 - 17:00 hodin. Přijďte se podívat, jak jsou vaše děti pod vedením pana Kratochvíla šikovné! Zároveň si děti své výrobky tento den odnesou domů.


18.05.2018

Sportovní dopoledne, skákací hrad

V pondělí 4.6.2018 dopoledne se bude na zahradě školky konat sportovní dopoledne s agenturou Rytmik. Ve čtvrtek 7.6.od 9:00 - 15:30 budeme mít na zahradě skákací hrad.


18.05.2018

Školka v přírodě

V termínu 27.5.2018 až 1.6.2018 je část dětí ze třídy Štěňat na školce v přírodě. V tomto týdnu bude v provozu pouze třída Koťat, kam budou chodit i děti ze třídy Štěňat, které na školku v přírodě nejely. V tomto týdnu se nekoná lekce bruslení ani angličtiny.


18.05.2018

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci je paní Viera Pávková, tel. 601 333 185, vierapavkova@gmail.com.


15.05.2018

Školní výlet 25.5.2018

Hurá – jedeme na výlet!!! Příští týden v pátek 25.5.2018 jedou obě třídy – Koťata i Štěňata na školní výlet. Letos navštívíme, společně s cestovní agenturou pro děti TRAVEZ, Farmapark Soběhrdy. Příchod do MŠ do 7:45, odjezd v 8:00. Návrat kolem 13:00 hodiny, poté budou děti ještě obědvat. Sebou dejte dětem do batůžku na záda pití, kapesníčky, oblečení dle aktuálního počasí – nezapomeňte na pokrývku hlavy. Pokud je potřeba - léky proti nevolnosti podejte před odjezdem, na cestu zpátky předejte paní učitelce před odjezdem. Svačinu budeme mít ze školky. Díky dotaci od našeho zřizovatele – MČ Praha 10 – je výlet pro všechny zdarma.


27.04.2018

Prázdninový provoz 2018

V červenci a srpnu 2018 bude naše mateřská škola uzavřena, prázdninový provoz zajišťují MŠ U Vršovického nádraží, MŠ Na Sychrově, MŠ Vladivostocká, MŠ Tolstého. Věnujte pozornost podrobným informacím v příloze.

Dokument ke stažení


07.03.2018

Mapa školy

Děkujeme všem účastníkům dotazníkového šetření mapující silné a slabé stránky naší školy. Výsledky budeme znát po 13.4.2018, poté s nimi budete seznámeni. Doufáme, že nám pomohou ke zkvalitňování naší další práce.


07.03.2018

Duhový tandem

Hledáme ochotné babičky a odvážné dědečky z řad prarodičů či praprarodičů "našich" dětí, kteří by rádi přečetli něco z jejich oblíbené knížky - pohádku, příběh, bajku, nejlépe k odpočinku dětí na lůžku kolem 13:00 hodiny. Chceme tak podpořit mezigenerační vztahy a lásku ke knížkám. Zájemci ať si vyplní přihlášku (je k dispozici u "kroužkové" nástěnky) a odevzdají paní učitelkám ve třídě do 16.3.2018. Děkujeme a těšíme se na společně strávené chvilky!


01.02.2018

Dny otevřených dveří, zápis pro školní rok 2018/2019

Dny otevřených dveří se budou konat ve středu 28.3.2018 a v pondělí 23.4.2018 vždy od 17:00 - 18:30 hodin. V úvodu se dozvíte informace o školce, jejím programu a podrobnosti k zápisu, poté bude následovat prohlídka školky. Samotný zápis do MŠ bude probíhat ve čtvrtek 10.5.2018 od 13:00 - 18:00 hodin. V letošním roce využijte k zápisu možnosti elektronického předzápisu. Vyhledejte www.elektronickypredzapis.cz a zaregistrujte se. Poté se přihlaste, zvolte si mateřskou školu, kam chcete dítě zapsat, předzapište své dítě vyplněním elektronické žádosti a dalších dokumentů potřebných k zápisu. Poté vše vytiskněte, nechte potvrdit dětským lékařem a 10.5.2018 v době mezi 13:00 - 18:00 doručte společně s rodným listem dítěte a vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.


22.09.2017

Zájmové aktivity

Seznamování se s anglickým jazykem pro děti ze třídy Štěňat začalo ve středu 6. 9. 2017 v dopoledních hodinách. Lekce jsou dotovány MČ Praha 10 a jsou zdarma. Kroužek keramiky začíná ve čtvrtek 5. 10. 2017 ve dvou skupinkách od 14:45 hodin. Lektor si děti rozdělí dle pokročilosti. Informace pro platbu za pololetí - č.ú.0216003964/7980, 1500,- Kč, do zprávy pro příjemce jméno dítěte, do 5.10.2017. Taneční a pohybový kroužek začíná pro přihlášené děti v úterý 10. 10. 2017 od 15:30 – 16:15 hodin. Veškeré informace dodá lektor při první lekci. Vědecký kroužek nebude z důvodu nízkého zájmu otevřen. Tělocvik na ledě začne od 15.1.2018, další informace včas obdržíte.


07.09.2017

Projekt Záhony pro školky

Naše mateřská škola se zapojila do projektu "Záhony pro školky". V pátek 8.9.2017 proběhne instalace záhonu v prostorách školní zahrady. V pondělí 11.9.2017 dopoledne je pro děti připraven úvodní workshop u záhonu. Více na http://www.zahonyproskolky.cz/proc/


12.06.2017

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Šablony pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001736. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Dokument ke stažení


07.06.2017

Úplata za vzdělávání - školné

Vážení rodiče, výše úplaty za vzdělávání - školné je pro školní rok 2017/2018 stanovena na 890,- Kč. Zákonní zástupci předškoláků a dětí s odkladem školní docházky úplatu nehradí. V červenci a srpnu se úplata též nehradí. Nezapomeňte si od září změnit trvalé příkazy.


27.04.2017

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace