Rychlý kontakt :
Bajkalská 19/1534
Praha 10 - Vršovice
msbajkalska@seznam.cz
tel. 272 741 003

Aktuality


14.03.2019

Žilo, bylo jedno město

V pondělí 18.3.2019 dopoledne se děti ze třídy Štěňat zúčastní ekologického programu s tématem adaptace měst na změnu klimatu. Tento program k nám do školky přiveze Ekocentrum Koniklec.


13.03.2019

Dental Prevention

V úterý 12.3.2019 se všechny děti aktivně zúčastnily programu Dental Prevention, kde se dozvěděly,a zároveň i prakticky vyzkoušely,jak správně pečovat o zuby a dásně. Více na Rajčeti.


05.03.2019

Výsledky logopedické depistáže

Výsledky logopedické depistáže jsou k vyzvednutí od 5.3.2019 ve třídách u paní učitelek.


25.02.2019

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se budou konat ve čtvrtek 21.3.2019 a v úterý 16.4.2019 vždy od 17:00 - 18:30 hodin. V 17:00 se sejdeme při společné části, kde vám bude ředitelkou školy škola představena, bude vám dán prostor pro vaše otázky a poté bude následovat individuální prohlídka školy. Těšíme se na setkání!


23.01.2019

Třetí setkání pro rodiče dětí ve školce -Téma Zdravé dítě = zdravý dospělý

Zveme všechny rodiče na třetí setkání v rámci pořádání odborně zaměřených setkávání s rodiči dětí v MŠ. Tentokrát nás navštíví Petra Čistecká, výživová poradkyně, a pobeseduje s vámi na téma stravování dětí. Seznámí nás s typickými stravovacími rysy dětí 3-6 let, doporučí jídelníček, správné výživové chování. Setkání se koná v úterý 19.3.2019 od 16:30 hodin. Dozor pro děti navštěvující naši MŠ bude zajištěn. Těšíme se na vás!


04.12.2018

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument ke stažení


01.11.2018

Personální podpora a supervize - projekt financovaný z OP VVV

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Personální podpora a supervize pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0011063. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.


13.08.2018

Pravidelné platby pro školní rok 2018/2019

Čísla účtů pro platby: - úplata za vzdělávání ("školné") 1050,- Kč měsíčně č.ú. 292272349/0800, neplatí rodiče dětí navštěvující MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky. - stravné , zálohově 860,- Kč měsíčně č.ú. 19-292272349/0800 vyúčtování 2 x ročně, únor, červenec; Obě platby splatné do 5.tého daného měsíce. - příspěvek na akce konající se nad rámec vzdělávacího programu MŠ (návštěvy divadel v MŠ, vzdělávací programy apod.) po domluvě na třídních schůzkách ....,- Kč ročně č.ú. 30015-292272349/0800, platbu za tento příspěvek proveďte do 30.9.2018.


13.08.2018

Místní akční plán vzdělávání Prahy 10


Odkaz


18.06.2018

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Oznámení zákonným zástupcům: Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena ve výši 1050,- Kč/ měsíčně. Úplatu za vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, navštěvující předškolní zařízení poslední rok před docházkou do ZŠ (tj. období, kdy dítě dovrší od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 6 let věku) a dětí s odkladem školní docházky.


18.05.2018

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci je paní Viera Pávková, tel. 601 333 185, vierapavkova@gmail.com.


07.03.2018

Duhový tandem

Hledáme ochotné babičky a odvážné dědečky z řad prarodičů či praprarodičů "našich" dětí, kteří by rádi přečetli něco z jejich oblíbené knížky - pohádku, příběh, bajku, nejlépe k odpočinku dětí na lůžku kolem 13:00 hodiny. Chceme tak podpořit mezigenerační vztahy a lásku ke knížkám. Zájemci ať si vyplní přihlášku (je k dispozici u "kroužkové" nástěnky) a odevzdají paní učitelkám ve třídě do 16.3.2018. Děkujeme a těšíme se na společně strávené chvilky!


12.06.2017

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Šablony pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001736. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Dokument ke stažení


27.04.2017

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


23.03.2017

Rozpočet příspěvkových organizací MČ Praha 10 a střednědobý výhled nákladů a výnosů

V přílohách k seznámení rozpočet pro rok 2017 a střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10.

Dokumenty ke stažení


09.01.2017

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče věnujte, prosím, pozornost upozornění hygienické stanice hl. města Prahy.

Informace ke stažení


Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace