Rychlý kontakt :
Bajkalská 19/1534
Praha 10 - Vršovice
msbajkalska@seznam.cz
tel. 272 741 003

Aktuality


27.06.2018

Hurá na prázdniny!

Všem dětem a rodičům přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a společných zážitků, školáčkům radostný vstup do první třídy. Na ostatní se zase těšíme v pondělí 3. 9. 2018. Od pondělí 2. 7. 2018 pro přihlášené děti zahajuje prázdninový provoz MŠ U Vršovického nádraží. Dále jsou v průběhu prázdnin v provozu MŠ Na Sychrově, MŠ Vladivostocká a MŠ Tolstého. Chtěli bychom tímto poděkovat panu Bartošovi za fotografování zahradní slavnosti Loučení předškoláků. Nezapomeňte si odnést všechny osobní věci dětí - oblečení na ven i do třídy, pyžama, bačkůrky, výkresy atd.


25.06.2018

Výkopové práce na zahradě MŠ.

Upozorňujeme rodiče na výskyt a pohyb pracovních strojů v areálu mateřské školy v týdnu od 25.6.2018 v souvislosti s rekonstrukcí teplovodu vedoucího přes naši zahradu. Dbejte zvýšené opatrnosti! Z tohoto důvodu budou děti dopoledne využívat hřiště v nejbližším okolí MŠ, odpoledne bohužel, z důvodu bezpečnosti, chodit ven nebudou. Děkujeme za pochopení!


18.06.2018

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Oznámení zákonným zástupcům: Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena ve výši 1050,- Kč/ měsíčně. Úplatu za vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, navštěvující předškolní zařízení poslední rok před docházkou do ZŠ (tj. období, kdy dítě dovrší od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 6 let věku) a dětí s odkladem školní docházky.


08.06.2018

Zápis 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Dokument ke stažení
Informativní schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat 28.6.2018 od 16:00 hodin.


18.05.2018

Ukončení školního roku

Poslední den školky je 29.6.2018, opět se sejdeme v pondělí 3.9.2018.


18.05.2018

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci je paní Viera Pávková, tel. 601 333 185, vierapavkova@gmail.com.


27.04.2018

Prázdninový provoz 2018

V červenci a srpnu 2018 bude naše mateřská škola uzavřena, prázdninový provoz zajišťují MŠ U Vršovického nádraží, MŠ Na Sychrově, MŠ Vladivostocká, MŠ Tolstého. Věnujte pozornost podrobným informacím v příloze.

Dokument ke stažení


07.03.2018

Mapa školy

Děkujeme všem účastníkům dotazníkového šetření mapující silné a slabé stránky naší školy. Výsledky budeme znát po 13.4.2018, poté s nimi budete seznámeni. Doufáme, že nám pomohou ke zkvalitňování naší další práce.


07.03.2018

Duhový tandem

Hledáme ochotné babičky a odvážné dědečky z řad prarodičů či praprarodičů "našich" dětí, kteří by rádi přečetli něco z jejich oblíbené knížky - pohádku, příběh, bajku, nejlépe k odpočinku dětí na lůžku kolem 13:00 hodiny. Chceme tak podpořit mezigenerační vztahy a lásku ke knížkám. Zájemci ať si vyplní přihlášku (je k dispozici u "kroužkové" nástěnky) a odevzdají paní učitelkám ve třídě do 16.3.2018. Děkujeme a těšíme se na společně strávené chvilky!


07.09.2017

Projekt Záhony pro školky

Naše mateřská škola se zapojila do projektu "Záhony pro školky". V pátek 8.9.2017 proběhne instalace záhonu v prostorách školní zahrady. V pondělí 11.9.2017 dopoledne je pro děti připraven úvodní workshop u záhonu. Více na http://www.zahonyproskolky.cz/proc/


12.06.2017

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Šablony pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001736. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Dokument ke stažení


27.04.2017

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


23.03.2017

Rozpočet příspěvkových organizací MČ Praha 10 a střednědobý výhled nákladů a výnosů

V přílohách k seznámení rozpočet pro rok 2017 a střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10.

Dokumenty ke stažení


09.01.2017

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče věnujte, prosím, pozornost upozornění hygienické stanice hl. města Prahy.

Informace ke stažení


23.08.2016

Čísla účtů pro platby:

- úplata za vzdělávání ("školné") 890,- Kč měsíčně č.ú. 292272349/0800, neplatí rodiče dětí navštěvující MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.

- stravné , zálohově 860,- Kč měsíčně č.ú. 19-292272349/0800 vyúčtování 2 x ročně, únor, červenec;
Obě platby splatné do 5.tého daného měsíce.

- příspěvek na kulturu a jiné platby po domluvě na třídních schůzkách ....,- Kč ročně č.ú. 30015-292272349/0800, platbu za příspěvek na kulturu proveďte do 30.9.2017


Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace