Rychlý kontakt :
Bajkalská 19/1534
Praha 10 - Vršovice
msbajkalska@seznam.cz
tel. 272 741 003

Aktuality


06.12.2018

Poděkování

Společně s o.p.s. PESOS děkujeme za účast a pěkné dárečky pro opuštěné pejsky a kočičky!


04.12.2018

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument ke stažení


04.12.2018

Vánoční setkání s tvořivou dílničkou

Zveme všechny rodiče na vánoční setkání s programem a s tvořivou dílničkou ve středu 12.12.2018 od 15:30 v obou třídách školky. Děti si pro vás připravily program a poté si společně nazdobíte vánoční dekoraci. Ten den dopoledne si děti ve třídách užijí vánoční nadílku, prosíme tedy šikovné maminky o trochu cukroví na slavnostní stůl pro vytvoření sváteční atmosféry. Děkujeme a těšíme se na setkání!


04.12.2018

Vánoční vystoupení pěveckého sboru Bajkaláček

Zveme všechny na vystoupení sboru Bajkaláček na Vánoční trhy na Kubánském náměstí. Děti budou zpívat ve středu 5.12.2018 od 15:30 do 15:50. Děti, které ve sboru neúčinkují a budou v tento čas ve školce, se půjdou společně s paní učitelkami na vystoupení podívat. Vyzvednout si je v tento čas budete tedy moci přímo na Kubánském náměstí. S ostatními se po vystoupení vracíme zpět do školky.


01.11.2018

Personální podpora a supervize - projekt financovaný z OP VVV

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Personální podpora a supervize pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0011063. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.


12.11.2018

Vánoční fotografování

Ve čtvrtek 29.11.2018 od 8:00 hodin bude ve školce probíhat vánoční fotografování dětí. Motiv fotografie je možné vidět na nástěnce v chodbě školy. Je možné vyfotografovat dítě i se sourozencem nenavštěvující MŠ, tuto skutečnost nahlaste paní učitelce ve třídě a přijďte s dětmi hned na 8 hodinu.


12.11.2018

Sbírka pro opuštěné psy a kočky

Vážení rodiče, stejně jako vloni, probíhá i letos v mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 10, materiální sbírka pro opuštěná zvířata společně s o.p.s. PESOS. Do 26.11.2018 můžete do školky nosit hračky, granule, konzervy, těstoviny, rýži, pamlsky, podestýlky , čistící prostředky a ostatní. Pojďme společně s dětmi udělat pěkné vánoce i opuštěným zvířátkům! Děkujeme!


05.11.2018

Zrušení lekce bruslení

Z důvodu problémů s dopravou byla dne 5.11.2018 zrušena lekce bruslení. Lekce bude nahrazena po dohodě s poskytovatelem výuky.


05.11.2018

Do první třídy s úsměvem!

Vážení rodiče předškoláků, pokud je spádová škola vašeho předškoláka ZŠ Eden, či uvažujete o zápisu dítěte právě do této školy, doporučujeme využít nabídky setkávání v této škole a možnosti seznámení se společně s dítětem s prostředím školy a činnostmi, které je v první třídě čekají. První setkání se koná již tento týden 7. 11. 2018 od 16:00 hodin.


31.10.2018

Problém s emailovou komunikací

Vážení rodiče, dnes, 31. 10. 2018, se opět objevil problém s emailovou komunikací. Některým z vás mail dorazil vícekrát, za což se omlouváme. Tento problém se objevil již na začátku školního roku. Bohužel zatím nevíme, proč se tak děje. Prozatím tedy rušíme mailovou komunikaci, sledujte proto pečlivě nástěnky školy a aktuality zde na našich webových stránkách, kde se dozvíte informace o novinkách a mimořádných akcích v MŠ. Děkujeme!


13.08.2018

Pravidelné platby pro školní rok 2018/2019

Čísla účtů pro platby: - úplata za vzdělávání ("školné") 1050,- Kč měsíčně č.ú. 292272349/0800, neplatí rodiče dětí navštěvující MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky. - stravné , zálohově 860,- Kč měsíčně č.ú. 19-292272349/0800 vyúčtování 2 x ročně, únor, červenec; Obě platby splatné do 5.tého daného měsíce. - příspěvek na akce konající se nad rámec vzdělávacího programu MŠ (návštěvy divadel v MŠ, vzdělávací programy apod.) po domluvě na třídních schůzkách ....,- Kč ročně č.ú. 30015-292272349/0800, platbu za tento příspěvek proveďte do 30.9.2018.


13.08.2018

Místní akční plán vzdělávání Prahy 10


Odkaz


18.06.2018

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Oznámení zákonným zástupcům: Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena ve výši 1050,- Kč/ měsíčně. Úplatu za vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, navštěvující předškolní zařízení poslední rok před docházkou do ZŠ (tj. období, kdy dítě dovrší od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 6 let věku) a dětí s odkladem školní docházky.


18.05.2018

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci je paní Viera Pávková, tel. 601 333 185, vierapavkova@gmail.com.


07.03.2018

Duhový tandem

Hledáme ochotné babičky a odvážné dědečky z řad prarodičů či praprarodičů "našich" dětí, kteří by rádi přečetli něco z jejich oblíbené knížky - pohádku, příběh, bajku, nejlépe k odpočinku dětí na lůžku kolem 13:00 hodiny. Chceme tak podpořit mezigenerační vztahy a lásku ke knížkám. Zájemci ať si vyplní přihlášku (je k dispozici u "kroužkové" nástěnky) a odevzdají paní učitelkám ve třídě do 16.3.2018. Děkujeme a těšíme se na společně strávené chvilky!


12.06.2017

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Šablony pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001736. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Dokument ke stažení


27.04.2017

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


23.03.2017

Rozpočet příspěvkových organizací MČ Praha 10 a střednědobý výhled nákladů a výnosů

V přílohách k seznámení rozpočet pro rok 2017 a střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10.

Dokumenty ke stažení


09.01.2017

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče věnujte, prosím, pozornost upozornění hygienické stanice hl. města Prahy.

Informace ke stažení


Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace