Rychlý kontakt :
Bajkalská 19/1534
Praha 10 - Vršovice
msbajkalska@seznam.cz
tel. 272 741 003

Aktuality


01.02.2018

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se budou konat ve středu 28.3.2018 a v pondělí 23.4.2018 vždy od 17:00 - 18:30 hodin. V úvodu se dozvíte informace o školce, jejím programu a podrobnosti k zápisu, poté bude následovat prohlídka školky. Samotný zápis do MŠ bude probíhat ve čtvrtek 10.5.2018 od 13:00 - 18:00 hodin. Další podrobnosti připravujeme.


26.01.2018

Informace pro rodiče předškoláků - zápisy do ZŠ

Informace v příloze.

Dokument ke stažení


13.11.2017

Časopis Můj předškolák

V příloze naleznete odkaz na on-line časopis "Můj předškolák".

Odkaz na webové stránky


22.09.2017

Zájmové aktivity

Seznamování se s anglickým jazykem pro děti ze třídy Štěňat začalo ve středu 6. 9. 2017 v dopoledních hodinách. Lekce jsou dotovány MČ Praha 10 a jsou zdarma. Kroužek keramiky začíná ve čtvrtek 5. 10. 2017 ve dvou skupinkách od 14:45 hodin. Lektor si děti rozdělí dle pokročilosti. Informace pro platbu za pololetí - č.ú.0216003964/7980, 1500,- Kč, do zprávy pro příjemce jméno dítěte, do 5.10.2017. Taneční a pohybový kroužek začíná pro přihlášené děti v úterý 10. 10. 2017 od 15:30 – 16:15 hodin. Veškeré informace dodá lektor při první lekci. Vědecký kroužek nebude z důvodu nízkého zájmu otevřen. Tělocvik na ledě začne od 15.1.2018, další informace včas obdržíte.


07.09.2017

Projekt Záhony pro školky

Naše mateřská škola se zapojila do projektu "Záhony pro školky". V pátek 8.9.2017 proběhne instalace záhonu v prostorách školní zahrady. V pondělí 11.9.2017 dopoledne je pro děti připraven úvodní workshop u záhonu. Více na http://www.zahonyproskolky.cz/proc/


12.06.2017

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Šablony pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001736. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Dokument ke stažení


07.06.2017

Úplata za vzdělávání - školné

Vážení rodiče, výše úplaty za vzdělávání - školné je pro školní rok 2017/2018 stanovena na 890,- Kč. Zákonní zástupci předškoláků a dětí s odkladem školní docházky úplatu nehradí. V červenci a srpnu se úplata též nehradí. Nezapomeňte si od září změnit trvalé příkazy.


27.04.2017

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


23.03.2017

Rozpočet příspěvkových organizací MČ Praha 10 a střednědobý výhled nákladů a výnosů

V přílohách k seznámení rozpočet pro rok 2017 a střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10.

Dokumenty ke stažení


09.01.2017

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče věnujte, prosím, pozornost upozornění hygienické stanice hl. města Prahy.

Informace ke stažení


23.08.2016

Čísla účtů pro platby:

- úplata za vzdělávání ("školné") 890,- Kč měsíčně č.ú. 292272349/0800, neplatí rodiče dětí navštěvující MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.

- stravné , zálohově 860,- Kč měsíčně č.ú. 19-292272349/0800 vyúčtování 2 x ročně, únor, červenec;
Obě platby splatné do 5.tého daného měsíce.

- příspěvek na kulturu a jiné platby po domluvě na třídních schůzkách ....,- Kč ročně č.ú. 30015-292272349/0800, platbu za příspěvek na kulturu proveďte do 30.9.2017


Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace