Rychlý kontakt :
Bajkalská 19/1534
Praha 10 - Vršovice
msbajkalska@seznam.cz
tel. 272 741 003

Aktuality


12.09.2017

Vyšetření zraku Prima Vizus

Vážení rodiče, věnujte pozornost informaci k zprostředkování vyšetření zraku přístrojem Plusoptix společností Prima Vizus. Informace umístěny na hlavní nástěnce školky. K vyšetření se hlaste u paní učitelek ve třídě, poplatek za vyšetření uhradíte u paní školnice. Jedná se o dobrovolné preventivní vyšetření v rámci projektu "Koukají na nás správně?"


07.09.2017

Projekt Záhony pro školky

Naše mateřská škola se zapojila do projektu "Záhony pro školky". V pátek 8.9.2017 proběhne instalace záhonu v prostorách školní zahrady. V pondělí 11.9.2017 dopoledne je pro děti připraven úvodní workshop u záhonu. Více na http://www.zahonyproskolky.cz/proc/


31.08.2017

Začátek školního roku

Na všechny se těšíme v pondělí 4.9.2017. Provozní doba školky je od 6:30-17:00. Adaptační program pro nově přijaté děti domluvíte individuálně s paní učitelkou ve třídě. Pro první dny ve školce vaše děti potřebují: pohodlné převlečení do třídy, oblečení na ven (které si děti mohou ušpinit), přezůvky (nejlépe klasické bačkůrky - ne pantofle, cvičky a podobná nevhodná obuv), pyžamo (děti, které budou odpočívat). Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno ve vestibulu školky. Informace k platbám obdržíte od paní učitelek.


12.06.2017

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Šablony pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001736. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Dokument ke stažení


07.06.2017

Úplata za vzdělávání - školné

Vážení rodiče, výše úplaty za vzdělávání - školné je pro školní rok 2017/2018 stanovena na 890,- Kč. Zákonní zástupci předškoláků a dětí s odkladem školní docházky úplatu nehradí. V červenci a srpnu se úplata též nehradí. Nezapomeňte si od září změnit trvalé příkazy.


27.04.2017

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


23.03.2017

Rozpočet příspěvkových organizací MČ Praha 10 a střednědobý výhled nákladů a výnosů

V přílohách k seznámení rozpočet pro rok 2017 a střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10.

Dokumenty ke stažení


09.01.2017

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče věnujte, prosím, pozornost upozornění hygienické stanice hl. města Prahy.

Informace ke stažení


23.08.2016

Čísla účtů pro platby:

- úplata za vzdělávání ("školné") 890,- Kč měsíčně č.ú. 292272349/0800, neplatí rodiče dětí navštěvující MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.

- stravné , zálohově 860,- Kč měsíčně č.ú. 19-292272349/0800 vyúčtování 2 x ročně, únor, červenec;
Obě platby splatné do 5.tého daného měsíce.

- příspěvek na kulturu a jiné platby po domluvě na třídních schůzkách ....,- Kč ročně č.ú. 30015-292272349/0800, platbu za příspěvek na kulturu proveďte do 30.9.2017


Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace